Quý khách hàng khi mua hàng tại Rèm Cửa Bắc Ninh Tuấn Đạt ở các tỉnh xa hoặc không tiện đến trực tiếp thanh toán tại công ty hoặc sau khi sản phẩm đã lắp đặt và nghiệm thu xong công trình.